Rptur657894

Siste album "Reflejos"

av Issa Molina & Anija Markovina Wormsen

Wormsen og Molina vandrer i et for dem kjent og kjært musikalsk landskap. Her er det for det meste latinamerikanske rytmer og toner. 

Tilgjengelig hos Farsund Libris, Lista Bokhandel, og Itunes.

facebook twitter YouTube soundcloud Itunes